Jesteś w:

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z tzw. RODO, czyli Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a dokładnie jego artykułem 13 ust. 1 i 2, przedstawiamy poniżej niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z przekazaniem tych danych naszej firmie w celach handlowych.

• Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Kamila Robakiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „SPATIUM" PRACOWANIA PROJEKTOWA Kamila Robakiewicz z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 93, 91-855 Łódź, NIP 726-220-72-43.

• We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora masz możliwość skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: biuro@aromatycznysklep.pl

• Twoje dane osobowe podawane w formularzu zamówieniowym będą przetwarzane w celu dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.AromatycznySklep.pl. Pozyskujemy: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Dane te są niezbędne w celu prawidłowego wykonania dostawy zakupionych produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

• jako administrator danych osobowych będący przedsiębiorcą, mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń oraz obrona naszych praw.

• Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do wypełniania obowiązków podatkowych. Np. wystawiamy faktury sprzedaży, czy prowadzimy księgi rachunkowe co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych w celach księgowych i ewidencyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zakupów w sklepie internetowym. Niepodanie danych może skutkować odmową sprzedaży zamówionych towarów. Także ze względów rachunkowych czy podatkowych mamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych osobowych. Brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie pełnej dobrowolności i służy wyłącznie celom określonym w wyrażonej przez ciebie zgodzie.

• Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego, dostawca hostingu i usługi poczty elektronicznej, firmom kurierskim i pocztowym, podmiotom, współpracującym z administratorem w celu prowadzenie działalności (firma księgowa), dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym)

• Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA.

• Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

• Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Twoje dane będą przechowywane do czasu prowadzenia działalności gospodarczej przez administratora danych osobowych. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

• Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowanie danych będzie odbywać się na zasadach jakie oferują dostawcy innych usług np. Google Analytics. Nie wpłynie jednak to w żaden negatywny sposób na Twoją sytuację prawną. Konsekwencją tego będzie poznanie przez administratora preferencji odbiorców i odwiedzających stronę www.AromatycznySklep.pl.

• Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.